Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport marfa/persoane calificare continua (CPC)

249 lei
280 lei
*suport de curs inclus
Înscrie-te acum

1. Calificare profesională continua, CPC, acces la atestare:

 • conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;
 • titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009;
 • detinatori certificat de competenta profesionala(atestat), dupa caz.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) permisul de conducere, în copie,
 • d) certificatul de competenta profesionala(atestat) detinut, dupa caz, in copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) si  c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul “Subsemnatul ………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

3. Pregatire

Durata cursului de pregatire va fi de 35 ore;

4. Examinare

Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 30 de minute.

    Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională continua, CPC:

     În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare,
 5. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati