Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport marfa/persoane calificare initiala
(detine un certificat CPI)

299 lei
540 lei
*suport de curs inclus
Înscrie-te acum

 

1.Calificare profesională iniţială, detinator CPI,  acces la atestare::

 • conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2008;
 • titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2009;
 • Nota: Valabil pentru candidatul care detine un certificat CPI (detine CPI transport marfa si solicita CPI transport persoane).

2. Documente necesare pentru inserare cursanti in aplicatie ARR:

 • cerere,
 • actul de identitate, în copie,
 • permisul de conducere, în copie,
 • atestat CPI detinut, in copie.

3. Examinare

Examenul pentru obţinerea unui nou CPI (detine CPI transport marfa si solicita CPI transport persoane) este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic este format dintr-o singura proba:

 • a) o probă cu durata de 20 minute care constă dintr-un set de 20 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă;
 • b) nu mai sustine proba scrisa.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

 • a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);
 • b) o probă care vizează :
  • capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul;
  • capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali;
  • capacitatea de a evalua corect si de a actiona in situatii de urgenta;
  • capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor;
  • capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respactand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului.

Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

În cazul nepromovării examenului practic, calificativul “Admis” obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

4. Eliberarea certificatului de calificare profesională iniţială, CPI

     În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare,
 5. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati