Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport persoane in regim de taxi si inchiriere

TAXI Autorizare: 200 lei
TAXI Viză: 150 lei
TAXI 2: 100 lei
150 lei
Înscrie-te acum

1. Cerinte acces la pregatire si atestare conducatori auto transport persoane in regim taxi precum si in regim inchiriere:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;

c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;

e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare :

 • infracţiuni contra patrimoniului;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

f) ) în ultimul an sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori sa nu fi fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) certificat de cazier judiciar, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni contra patrimoniului;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane in regim taximetrie;

g) adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

3. Pregatire

Durata cursului de pregatire va fi de 35 ore;

4. Examinare

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă intr-o probă cu durata de 2o minute, cuprinzând 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul punctelor acordate a (ADMIS de la minimum 14 raspunsuri corecte).

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

     În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere,
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate,
 3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate,
 4. aviz medical, în copie,
 5. aviz psihologic, in copie,
 6. cazier judiciar, in copie,
 7. dovada achitării tarifului de eliberare,
 8. fotografie, 4×6.

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati