Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite

249 lei
280 lei
*suport de curs inclus
Înscrie-te acum

1. Calificare profesionala, conducatori auto transport rutier cu vehicule avand  mase/si sau dimensiuni de gabarit depasite acces la atestare:

  • conducatorii, titularii unui permis de conducere ctg CE;
  • resedinta in Romania.

2. Documente necesare pentru inserare cursanti in aplicatie ARR:

  • a) cerere,
  • b) actul de identitate, în copie,
  • c) permisul de conducere, în copie,

Copiile documentelor prevăzute la literele b) si  c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul “Subsemnatul …………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

3. Pregatire

Durata cursului de pregatire va fi de 12 ore;

4. Examinare

Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în  20 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională:

     În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitării tarifului de eliberare,
  5. o fotografie color.

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati