Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori transport rutier cu troleibuzul

249 lei
280 lei
Înscrie-te acum

1. Calificare profesională, acces la atestare Tb:

  • Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:

  • a) cerere,
  • b) actul de identitate, în copie,
  • c) permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, în copie,
  • d) după caz, certificatul pentru transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC deţinut, în copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) si  c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul “Subsemnatul ……………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

3. Pregatire:

Durata cursului de pregatire va fi de 18 ore;

4. Examinare:

Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în  20 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională continua Tb:

    În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitării tarifului de eliberare,
  5. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati