Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Manageri transport marfa/persoane)

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

 • absolventi de liceu;
 • resedinta curenta in Romania.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:

 • cerere,
 • actul de identitate, în copie,
 • diploma absolvire liceu, în copie.

3. Pregatire:

 • durata cursului de pregatire va fi de 90 de ore;

4. Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:

 1. probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi
 2. o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

    În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. diploma absolvire liceu, în copie;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare;
 5. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati