MANAGERI TRANSPORT MARFA/PERSOANE

Profită de promoția actuală: 500 lei

1. Condiţii de înscriere:

 • diplomă de bacalaureat (absolvenţi de liceu);
 • reședința curentă în România.

2. Documente necesare pentru înscriere:

 • act de identitate;
 • diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:

Durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore.

4. Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:

 1. o probă cu durata de 2 ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă;
 2. o probă cu durata de 2 ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. diplomă studii (minim liceu), în copie;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
 5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

In urma pandemiei, ARR Galati nu mai are lucru cu publicul, astfel nu veti putea merge la sediul lor pentru a depune documentele. Toate documentele mai sus mentionate le veti anexa intr-un plic. Plicul se trimite prin Posta cu Confirmare de Primire catre ARR Galati. Confirmarea de primire este aproximativ 7.5 lei. Atestatul va veni tot prin Posta, cu Confirmare de Primire, la adresa mentionata de dvs pe cererea de eliberare.

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: