MANAGERI TRANSPORT MARFA/PERSOANE

Profită de promoția actuală: 650 lei

1. Condiţii de înscriere:

 • diplomă de bacalaureat (absolvenţi de liceu);
 • reședința curentă în România.

2. Documente necesare pentru înscriere:

 • act de identitate;
 • diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:

Durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore.

4. Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:

 1. o probă cu durata de 2 ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă;
 2. o probă cu durata de 2 ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. diplomă studii (minim liceu), în copie;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
 5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

Alte informatii utile:

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: