MANAGERI TRANSPORT RUTIER IN REGIM TAXI SI INCHIRIERE

Profită de promoția actuală: 400 lei

*suport de curs inclus

1. Condiţii de înscriere:

  • diplomă de bacalaureat (absolvenţi de liceu);
  • reședința curentă în România.

2. Documente necesare pentru înscriere:

  • act de identitate;
  • diplomă bacalaureat, în copie.

3. Pregătire:

Durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore.

4. Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă într-o probă cu durată de o oră, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul punctelor acordate (ADMIS începând cu 42 de puncte).

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

  1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
  2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  3. diploma studii (minim liceu), în copie;
  4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
  5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

In urma pandemiei, ARR Galati nu mai are lucru cu publicul, astfel nu veti putea merge la sediul lor pentru a depune documentele. Toate documentele mai sus mentionate le veti anexa intr-un plic. Plicul se trimite prin Posta cu Confirmare de Primire catre ARR Galati. Confirmarea de primire este aproximativ 7.5 lei. Atestatul va veni tot prin Posta, cu Confirmare de Primire, la adresa mentionata de dvs pe cererea de eliberare.

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: