PROFESOR LEGISLATIE RUTIERA REINNOIRE ATESTAT

Profită de promoția actuală: 250 LEI

1. Condiţii de înscriere:

 • atestat de profesor de legislație rutieră, în termen de valabilitate;
 • să fiți apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;
 • să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

2. Documente necesare pentru înscriere:

 • act de identitate;
 • permis de conducere;
 • act de studii, în copie legalizată;
 • cazier auto;
 • aviz medical cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;
 • aviz psihologic cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;
 • cazier judiciar.

3. Pregătire:

Durata cursului de pregătire va fi de 30 de ore.

4. Examinare:

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:

 • probă scrisă, eliminatorie, care are ca scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; proba este susţinută în sistem informatic.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă, vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
 5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

Alte informatii utile:

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: