Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Profesor legislatie rutiera reinnoire atestat

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

 • atestat de profesor de legislatie rutiera, in termen de valabilitate,
 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
 • să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:

 • a) cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipulatestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
 • b) actul de identitate, în copie;
 • c) permisul de conducere, în copie;
 • d) actul de studii, în copie legalizată;
 • e) cazier auto, in original,din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
 • f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto;
 • g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Observatia nr 1: Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea “conform cu originalul”, înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.

Observatia nr 2:  Actele prevăzute la lit. e), f) şi g) pot fi depuse la centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere până la data finalizării cursurilor de pregătire.

3. Pregatire:

Durata cursului de pregatire va fi de 30 de ore;

4. Examinare:

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:

 1. probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă,  vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

    În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
 4. diploma absolvire liceu, în copie;
 5. dovada achitării tarifului de eliberare;
 6. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati