INSTRUCTOR CONDUCERE AUTO FORMARE INITIALA

Profită de promoția actuală: 700 lei

preț anterior: 1000 lei

1. Condiţii de înscriere:

 • absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • reședința curentă în România;
 • vârsta de cel puţin 25 de ani;
 • să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;
 • nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

NOTĂ: Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb. Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

2. Documente necesare pentru înscriere:

 • act de identitate;
 • permis de conducere;
 • actul de studii (bacalaureat), în copie legalizată;
 • cazier auto;
 • aviz medical cu menţiunea “apt” pentru instructor auto;
 • aviz psihologic cu menţiunea “apt” pentru instructor auto;
 • cazier judiciar.

3. Pregătire:

 • durata totală a cursului de pregătire va fi de 120 de ore
  • pregătirea teoretică va fi de 90 de ore
  • pregătirea practică va fi de 30 de ore

4. Examinare:

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor conducere auto constă în următoarele probe:

 1. probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute;
 2. probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă, vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
 5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

Alte informatii utile:

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: