PROFESOR LEGISLATIE RUTIERA FORMARE INITIALA

Profită de promoția actuală: 699 LEI

preț anterior: 1000 lei

1. Condiţii de înscriere:

 • absolvenți ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice;
 • reședința curentă în România;
 • vârsta de cel puţin 25 de ani;
 • să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;
 • nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

2. Documente necesare pentru înscriere:

 • act de identitate;
 • permis de conducere;
 • act de studii (licenţă), în copie legalizată;
 • cazier auto;
 • aviz medical cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;
 • aviz psihologic cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;
 • certificatul de cazier judiciar.

3. Pregătire:

Durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore.

4. Examinare:

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:

 1. probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
 2. probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durată este de minim 15 minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere (click aici pentru a descărca cererea);
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere în termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare (41 lei); Se achita la Posta. Pe chitanţă trebuie să apară cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074 şi CNP cursant.
 5. o fotografie color dimensiuni 25 x 32 mm .

Alte informatii utile:

Cont ARR Galaţi – RO74TREZ306501701X013999, cod fiscal ARR – 23812074

Adresa ARR Galati: Str Brailei, Nr. 88, Bl. BR5B, Et. 1

Telefon ARR Galati: 0236 414 300

Vrei să obții acest atestat profesional?

Înscrie-te Acum: