Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport marfuri periculoase (ADR)

300 lei
450 lei
*suport de curs inclus
Înscrie-te acum

1. Calificare profesională continua, acces la atestare ADR:

 • conducatori auto cu resedinta in Romania;
 • posesori permis conducere valabil ctg B- numai pentru cursul de baza;
 • posesori permis conducere ctg C sau CE- pentru cursul de baza si specializari.
 • resedinta in Romania.

2. Documente necesare pentru inserare cursanti in aplicatie ARR:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) permisul de conducere, în copie,
 • d) după caz, certificatul A.D.R. deţinut, în copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) si  c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul “Subsemnatul …………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

3. Pregatire

Durata cursului de pregatire va fi de: 18 ore  cursul de baza si 12 ore – cursul de specializare;

4. Examinare

Examenul cuprinde următoarele probe:

 1.  pentru cursul de bază (colete): un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 30 de minute.
 2.  pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.

Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.

5. Eliberarea certificatului de calificare ADR:

     În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 1. cerere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
 4. dovada achitării tarifului de eliberare,
 5. o fotografie color.

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati