Slider

Atestate profesionale star

HomeAtestate profesionaleAtestate profesionale star

Conducatori auto transport rutier vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate

249 lei
280 lei
Înscrie-te acum

1. Calificare profesională, acces la atestare pentru transport vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate:

  • Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua::

  • a) cerere,
  • b) actul de identitate, în copie,
  • c) permis de conducere categoria C1, C1E, C sau CE valabil, în copie,
  • d) după caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deţinut, în copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) si  c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul “Subsemnatul ………….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

3. Pregatire

Durata cursului de pregatire va fi de 18 ore;

4. Examinare

Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în  20 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională:

    În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

  1. cerere;
  2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  3. copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
  4. dovada achitării tarifului de eliberare,
  5. o fotografie (poate fi alb/negru).

Vrei să obții atestate profesionale in domeniul rutier?

Sună acum pentru mai multe detalii sau completeaza formularul de înscriere.

Pagina web realizata de paginiwww.ro - web design Galati